Gå till innehåll

De Fem Elementen

De fem elementen "Wu Xing" förklarar processen som är grundläggande för naturens omlopp som också relateras till kroppen via meridianerna och organsystemen.

Det kinesiska ordet "xing" betyder processen där saker och ting påverkar varandra. De fem elementen som består av eld, jord, metall, vatten och trä påverkar varandra på följande sätt:

  • Trä producerar eld
  • Eldat trä bildar aska som ger jord
  • I jorden förändras jord till metall som producerar vattenånga
  • Vatten används för att vattna träd

Eld

I TCM har Eldelementet en relation till värme, stigande, ljus och energi. Eldelementets akupunkturmeridianer är hjärt- (yin) och tunntarmsmeridianerna (yang). Eldelementet kontrollerar det kardiovaskulära systemet och medvetandet. Hjärtat regerar över blodkärlen, blodcirkulationen samt funktionen att nära hela kroppen. När hjärtat är i balans, flyter blodet lätt, hjärtrytmen och pulsen är stark och jämn, ansiktet har en frisk rosig ton. Hjärtat har även en relation till hjärnan. Ett friskt hjärta ombesörjer medvetande och ett klart sinne. Eldelementet psykiska uttryck är glädje, därmed kan glädje påverka detta element.

Jord

Jordelementet har en karaktär av produktivitet, näringstillförsel och tillväxt. Jordelementets akupunkturmeridianer är mjält- (yin) och magsäcksmeridianerna (yang). Mjälten (inkl. bukspottkörteln) och magsäcken kontrollerar spjälkningen av maten samt utvinningen av näringsämnena. Magsäckens funktion är att spjälka mat, sända de "rena substanserna" till mjälten för omvandling och extraktion till ren essens för att skapa Qi (energi) och blod. De orena substanserna sänds vidare till tunntarmen för vidare separation. De "rena substanserna" skickas vidare till lungan för syresättning. Därefter sänds de till hjärtat, som pumpar ut blodet till hela kroppen för näring.

Jordelementets styrka är att kunna nära och stödja andra, samt att kunna bryta ner stora mängder information samt utvinna det viktigaste. När Jordelementet är i balans, är vi harmoniska och har förmåga att koncentrera oss, tänka, studera och minnas. Då kan vi också sortera och ta upp information. Oro är den psykiska faktor som leder till obalans i magsäcksorganen.

Metall

Metallelementet har en relation till hösten. Tiden för skörd och insamlande av naturens föda. Akupunkturmeridianerna relaterade till Metallelementet är lung- (yin) och tjocktarmsmeridianerna (yang). Metallelementet kontrollerar andningen och produktionen av försvarsenergi (wei qi). Lungornas funktion är att kontrollera andningen. Lungorna utvinner syre (himmelsk qi) som blandas med näringen (qi från födan) som utvunnits ur mat och dryck. Lungorna och tjocktarmen för också bort oren qi. Sorg orsakar obalans i detta element.

Vatten

Vattenelementet är relaterat till vätska, sänkande, flöde. Akupunkturmeridianerna som är relaterade till Vattenelementet är njur- (yin) och blåsmeridianerna (yang). Vattenelementet lagrar essensen, regerar över födsel, tillväxt och reproduktion. Vattenelementet sägs vara livets rot. Den styr kraften inom oss, därför sägs det att stark njurenergi leder till ett starkt och långt liv. När Vattenelementets energi är stark, är sex- och reproduktionslivet vitalt, ryggen och lederna fria från smärta. När Vattenelementet är starkt kommer sinnet också att vara starkt och reflekteras med stark viljekraft. Emotionen som skadar vattenelementet är rädsla.

Trä

I naturen, är Träelementet relaterat till våren och de unga gröna skotten, viljan att leva och bli till. Träelementets akupunkturmeridianer är lever- (yin) och gallblåsmeridianerna (yang). Träelementet svarar för ett fritt energiflöde (Qi) som ser till att våra känslor är harmoniska och förebygger känslomässig stagnation. Träelementet spelar en stor roll i avgiftningsprocesser. Träelement regerar över senor, ligament, naglar, små muskler samt nerver. Ilska är emotionen som skapar obalans i träelementet.

 

Alla element påverkar varandra enligt bilden. Energin går från element till element som pilen visar medsols. Pilarna i mitten visar hur elementen kontrollerar varandra. Så obalans i ett organ påverkar alltid något annat.