Bars

Acess bars är en behandling som hjälper dig att slappna av kroppsligt och mentalt. Rensar gamla tankemönster och blockeringar.

Behandlingen går till så att man med mjukt tryck stimulerar 32 punkter/bars på huvudet.

 

Möjliga effekter

Ökat lugn

Ökad koncentration

Minskad stress och oro

Ökad kreativitet

Reducerad smärta

Minskat tankeflöde

Löser upp det som du tror är begränsande och öppnar upp med nya möjligheter (genom frågeställningar )

Avslappnande

 

Du får med dig "verktyg" att jobba vidare med hemma genom frågeställningar som öppnar upp för nya möjligheter. 

En enkel men så effektfull behandling när du vill ha en förändring.

 

Välkommen att prova!